Qui Định Khuyến Mãi

Qui Định Chung Về Tất Cả Các Khuyến Mãi

    1. Chương trình này chỉ dành cho thành viên có một và chỉ một tài khoản tại VEGAS EMPIRE. Người trong cùng gia đình, cùng địa chỉ nhà, cùng số điện thoại, số tài khỏan ngân hàng hoặc địa chỉ IP trên mạng internet sẽ không được tham gia chương trình này.
    2. Chương trình khuyến mãi chỉ mang tính chất giải trí dành riêng cho khách hàng của VEGAS EMPIRE và VEGAS EMPIRE có quyền giới hạn quyền tham gia bất cứ chương trình khuyến mãi nào của khách hàng.
    3. VEGAS EMPIRE có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy Chương Trình Khuyến Mãi này, hoặc một phần của chương trình vào bất cứ thời điểm và thời gian nào mà không cần thông báo trước. VEGAS EMPIRE dựa vào các Điều kiện và Điều khoản để áp dụng.
    4. VEGAS EMPIRE không khoan dung cho việc lạm dụng tiền thưởng hoặc gian lận tiền thưởng.
    Chúng tôi có đội ngũ chuyên kiểm tra việc Lạm Dụng và Gian Lận Khuyến Mãi diễn ra trên tất cả sản phẩm của chúng tôi. Nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng chơi trong sáng, minh bạch và cho phép chúng tôi cung cấp thêm nhiều tiền thưởng cho họ,các quy định dưới đây được áp dụng ngay lập tức: